Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT


1e Fluitsignaal:

Voeren en vissen

2e Fluitsignaal:

Einde wedstrijd.

Aas:                

Het voeren en vissen met vers de vase, gekleurde maden, gekleurd voer, aardappel en verder alle  bij wet verboden aassoorten is verboden.

Voeren:

Het is tijdens de wedstrijd alleen toegestaan licht bij te voeren, d.w.z. met één hand pakken en met dezelfde hand het voer ingooien.

Hoeveelheid voer:

Het voer in een plastic zak ter weging aanbieden. Het voer mag de 1500 gram, aangemaakt inclusief verzwaring, niet te boven gaan. Het is ten strengste verboden om met ongekookte maïs te voeren.

Hengellengte:

Tijdens het vissen mag deze de 10 meter niet te boven gaan. Tevens zijn molen en reel verboden.
HENGELLENGTE + LIJN MAG MAXIMAAL 16 METER ZIJN

Vlonders, kisten:

Welke tijdens het vissen gebruikt worden mogen de waterlijn niet raken.

Vis:

Alle gevangen soorten vis wordt gewogen, met uitzondering van goudkarper – snoek – snoekbaars - steur en aal. Deze 5 soorten dienen onmiddellijk te worden terug gezet.  De overige vis dient in een deugdelijk leefnet tot de weging in het water bewaard te worden. Gevangen karper boven de 40 cm dient in een apart leefnet bewaard te worden.

Regels:

Er wordt gevist op gewicht. Het vissen met een voerkorf /method feeder is niet toegestaan. De dobber moet altijd het lood kunnen dragen.


Katapult:

Het gebruik van een katapult is NIET toegestaan.

Leefnet:

In het leefnet mag maximaal 13 kg vis ter weging worden aangeboden.  Het gewicht tussen 13 en 15 kg wordt meegeteld als 13 kg. Indien het gewicht meer is dan 15 kg vervalt het gewicht van het hele net.

Loting:

1 uur vóór aanvang van de wedstrijd door de wedstrijdcommissie.

Wegen:

Het wegen geschiedt door de wedstrijdcommissie en door hen aangewezen personen.
Tijdens het wegen mogen de vissers niet meelopen!!

Kistcontrole:

De controle blijft van kracht en zal indien nodig vóór en tijdens de wedstrijd worden uitgevoerd door of in opdracht van de wedstrijdcommissie. Onregelmatigheden die tijdens deze controle worden vastgesteld hebben directe diskwalificatie tot gevolg.

Reglement:

Bij geschillen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

De vereniging en/of het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of eigendommen van deze personen.


REGELS m.b.t. KONINGS-, SERIE, en andere WEDSTRIJDEN


Koningsvissen:
Er wordt gevist om klassementspunten per vak.
Alle 4 de wedstrijden worden op hetzelfde parcours gevist.
3 van de 4 wedstrijden tellen mee.
Bij deze wedstrijd wordt NIET kort geloot.

Serie wedstrijden:

Vrijdagmiddag wedstrijden (Voorheen 50+)


Er wordt gevist om klassementspunten per wedstrijd.
4 van de 6 wedstrijden mee.
Dit is de enige wedstrijd waarbij kort geloot kan worden.


Herfst wedstrijden:

Er wordt gevist om klassementspunten per wedstrijd.3 van de 4 wedstrijden tellen mee.

Bij gelijke stand:

Bij gelijke stand telt het totale gewicht van de meetellende wedstrijden. Men is verplicht de vis te laten wegen, anders worden andere vissers hierdoor bevoor- of benadeeld.

Afmelden is verplicht !!!

Men is verplicht zich af te melden indien men een wedstrijd niet kan vissen. Ook indien men een of meer van de wedstrijden van een konings- of seriewedstrijd niet kan vissen.


Niet afmelden kan consequenties hebben voor deelname in volgende jaren !!


Afmelden bij:Toon Corsten: 06-54906135 Hans Dijkmans: 06-46073607

Afgemeld:

Dan krijgt men het aantal punten gelijk aan het initiële aantal ingeschreven vissers + 1 extra punt

Bij de koningswedstrijden is dit het aantal initiële ingeschreven vissers gedeeld door 3, afgerond naar boven + 1 extra punt.

Niet afgemeld:

Dan krijgt men het aantal punten gelijk aan het initiële aantal ingeschreven vissers + 10 extra punten.

Bij de koningswedstrijden is dit het aantal initiële ingeschreven vissers gedeeld door 3, afgerond naar boven + 10 extra punten.