Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

WedstrijdreglementWEDSTRIJDREGLEMENT (KOPPEL)WEDSTRIJD

(Met de uitgifte van dit reglement geeft HSV De Gender het koppel (twee personen) dat dit reglement bezit en ook daadwerkelijk deelneemt aan de wedstrijd, toestemming om op visvijver Het Biesven aan de Biesvendreef te vissen, op van xx tot xx uur).

1e signaal:
Om xx uur; voeren en vissen.

2e signaal:
Om xx uur; einde wedstrijd.

Hengellengte:
Er wordt gevist met een vaste hengel. Maximale hengellengte tijdens het vissen is 10 meter.

Voeren:
Het is tijdens de wedstrijd alleen toegestaan licht bij te voeren; d.w.z. met een hand voer pakken en met dezelfde hand het voer ingooien. Het is toegestaan om tijdens het vissen te cuppen. Dat mag met een cupje op de hengel waarmee je vist, maar ook met een aparte “cuphengel”. De hengellengte van de cuphengel is niet gemaximeerd. Het gebruik van een katapult is verboden.

Aas:
Het voeren en vissen met muggenlarven en gekleurde maden is verboden.

Dobber / lood: 
De dobber moet het lood kunnen dragen. Het vissen met een
voerkorf of methodfeeder is niet toegestaan. 

Vlonders, kisten:
De voorste poten van vlonders of kisten mogen in het water worden geplaatst. Vlonders en kisten mogen bij koppelwedstrijden maximaal 2 meter uit elkaar worden geplaatst. 

Regels:
Er wordt gevist op zuiver gewicht. Bij gelijk gewicht beslist het
lot. 

Vis bewaren:
Alle gevangen soorten vis worden gewogen, met uitzondering van karper, snoek, snoekbaars, steur, meerval en paling / aal. Deze dienen onmiddellijk te worden teruggezet. De vis dient in een (bij voorkeur fijnmazig) leefnet van voldoende lengte tot de weging in het water te worden bewaard. Grote vis (vanaf ongeveer 500 gram) dient in een apart leefnet ter weging te worden aangeboden. Stenen of andere voorwerpen in het leefnet zijn verboden. In een leefnet mag maximaal 10 kg vis worden bewaard. Bij overschrijding van het maximum telt voor het betreffende net een gewicht van 10 kg.

Publicatie uitslag: 
Door mee te doen aan de wedstrijd geef je de organiserende vereniging toestemming de uitslag te publiceren, tenzij je voorafgaand aan de wedstrijd uitdrukkelijk hebt aangegeven dit niet op prijs te stellen.

Reglement:
Bij geschillen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

BOVENGENOEMDE COMMISSIE / VERENIGING AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID BIJ EVENTUELE SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN PERSONEN, IN WELKE VORM DAN OOK. VEEL SUCCES!

HET BESTUUR