Nachtvisreglement

Met ingang van 2012 is het nachtvisreglement opgenemen in het Karperreglement.

De reden hiervoor is dat nagenoeg alle nachtvisvergunningen uitgegeven worden aan karpervissers.