Karperreglement

Karperreglement H.S.V. "De Gender"

De laatste jaren neemt het karpervissen op onze vijver toe. Voor het nachtvissen hadden we een apart
reglement opgesteld, maar inmiddels zijn we zover dat we een speciaal karperreglement hebben opgesteld om alles in goede banen te leiden.

Belangrijke wijziging ten opzichte van vorig jaar:
Het voeren met een voerboort is niet meer toegestaan. Belangrijkste reden hiervoor is dat op
deze manier de bepaling dat er niet over “de helft” van de vijver gevist mag worden, beter kan worden
gehandhaafd. Deze bepaling is in het leven geroepen om er voor te zorgen dat alle vissers ongestoord
een vrije stek kunnen kiezen. Hieronder het reglement dat van toepassing is voor iedereen die op karper
vist:

Buiten het algemene reglement dat voor alle leden van de vereniging geldt, zijn er nog een
aantal strikte regels van toepassing voor karpervissers. 


1. De visser moet recht vooruit vissen, waarbij het verboden is om “over de helft” te vissen (het haakaas ligt dus dichter bij   de eigen oever dan bij de overkant). Daarnaast mag een visser slechts 1 stek bezetten. Op deze manier blijft de vijver voor zoveel mogelijk vissers te bevissen en heeft men zo min mogelijk last van elkaar. Er mag met maximaal 2 hengels (per visser) worden gevist. 
2. Er mag een onderkomen gebruikt worden in de vorm van een paraplu, eventueel in combinatie met een overwrap, of een kleine vistent. Een grondzeil is niet toegestaan. Elk ander onderkomen, zoals een bivvy of tent met een vast grondzeil is niet toegestaan. De tent mag niet opvallen in de omgeving (legergroen of camouflage). 
3. Het gebruik van een voerboot is verboden. 
4. Het overmatig gebruik van alcohol of andere verdovende middelen is niet toegestaan. 
5. Al het afval dient mee naar huis te worden genomen en niet in de vuilnisbakken te worden gedeponeerd. 
6. Eventueel achtergelaten afval van andere vissers in een straal van 10 meter rondom de visstek, dient door een karpervisser opgeruimd te worden voordat hij start met vissen op deze stek. Dit afval mag wel in de aanwezige vuilnisbakken gedeponeerd worden. 
7. Een karpervisser mag geen geluidsoverlast veroorzaken. Niet persoonlijk, met een radio, of met beetverklikkers. Dit geldt uiteraard voor iedereen, maar is speciaal van toepassing tijdens nachtelijke uren.
8. Een karpervisser heeft altijd een degelijke, dikke onthakingsmat bij zich. Op deze mat dient hij ook de gevangen vis te onthaken.
9. Tijdens het fotograferen van een vis, moet het verblijf op de oever zo kort mogelijk worden gehouden en dient de men de vis goed nat te houden. Het is niet toegestaan een gevangen karper in een bewaarzak te bewaren.
10. Het gebruik van ongeweekte particles is verboden.
11. Voorvoeren is niet toegestaan.
12. In het geval de karpervisser toestemming heeft ’s-nachts te vissen, dient hij toezicht te houden op de overige nachtvissers. Niet opgeloste problemen moeten worden gemeld aan het bestuur. Bij grove ongeregeldheden dient de politie te worden gewaarschuwd.
13. Bij overlast van onbevoegden aan of op het terrein van de visvijver, dient de politie te worden gewaarschuwd.
14. Een karpervisser die in het bezit is van een nachtvispas, mag van 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopkomst, maximaal 1 bezoeker aan de visvijver hebben die niet in het bezit is van de nachtvispas.