Contact

Bestuur per 25 juni 2021
 
Voorzitter:               Erik Kuijpers        Meerstraat 13        Duizel       0497 51 49 06
Secretaris:             Peter de Weerd    Laaibeemden 31 Casteren 06 104 69 797
Penningmeester:  Rob Willems        Groes 74                Eersel      06 54 79 61 30

Bestuursleden:      Hans Dijkmans             0497 - 517374 
                                   Willem van Woerkum  06 21 90 13 36
                                   Rob van Gorp                06 30 42 76 65


                              
Wedstrijdcommissie:   Toon Corsten, Mark Cox, Marcel Kuijpers, Luc van Mook

Wedstrijdleider :            Toon Corsten (06) 54 90 61 35
                         


Ledenadministratie: 

Hans Dijkmans, tel. 0497-517 374

Heeft u iets te melden ???

Vult u dan onderstaand formulier in.

Foutmelding 
 
Titel
Achternaam
Voorletters
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
VISPAS-nummer
Uw vraag of opmerking