Algemene ledenvergadering 18 maart

terug naar overzicht

Dinsdag, 1 februari 2022

Op 18 maart houden we onze Algemene Ledenvergadering. We nodigen je van harte uit om op deze vergadering je stem weer te laten horen. Dit is erg belangrijk voor een gezonde vereniging. Onze bedoeling is om de vergadering te organiseren in het clubgebouw. We beginnen om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.  

In verband met corona willen we je vragen je aan te melden voor de vergadering door een mail te sturen naar hsvdegender@gmail.com, zodat we weten hoeveel leden we kunnen verwachten. Zo kunnen we je, als we om veiligheidsredenen moeten uitwijken naar een andere locatie of een onlinevergadering moeten organiseren, snel informeren.

Hieronder de voorlopige agenda.

1.   Opening door de voorzitter
2.   Mededelingen
3.   Notulen en kasverslag
4.   Jaarverslag van het bestuur
5.   Dechargering voor het gevoerde beleid
6.   Begroting 2022
7.   Contributie 2023
8.   Bestuursverkiezing
      Aftredend en niet herkiesbaar: Erik Kuijpers
      Aftredend en herkiesbaar: Rob van Gorp
9.   Facilitair besturen
10. Wedstrijden
11. Jubileumjaar
12. Voorstel actualiseren statuten in verband met inwerkingtreding Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
13. Voorstellen van het bestuur
14. Rondvraag
15. Sluiting

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies